شناسنامه آلبوم

خواننده : متین دو حنجره
ترانه سرا : مرتضی ساعتچی – امیر وکیلی – امیر علی – یاسر بی نام
تنظیم کننده : دجی بلک زینگ – صالح رضایی – امیر علی – مصعود جهانی – فرخ قدسی
تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱۳۹۱